Borowa Wieś - Parafia świętego Mikołaja biskupa

:: menu

Szczęść Boże!

Koronawirus - informacje

Parafialne nabożeństwa w internecie są wyszczególnione w planie nabożeństw.
Transmisje będą pod tym adresem.
Należy wejść w powyższy link, a następnie opcję "na żywo / live".

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA

z dnia 16 maja 2020 r.

1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.
Spowiedź może odbywać się:
a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;
b) w tradycyjnych konfesjonałach - z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.


AKTUALIZACJA! ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Podsumowanie:
 • W mszach świętych powinny uczestniczyć przede wszystki osoby związane z przyjętą intencją, z zachowaniem zasady 1 osoba na 10 m2
 • W naszym kościele poza celebransem może uczestniczyć 27 osób.
 • Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa)

Zgodnie z zarządzeniami Episkopatu

 • Komunii Świętej udziela się na rękę (tutaj instrukcja)
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • podczas oddawania czci Krzyżowi lub relikwiom nie nalezy dopuszczac do kontaktu fizycznego (pocałunek, dotykanie).

1. Obowiązują nadal poprzednio wydane akty prawne Metropolity Katowickiego związane z ogłoszeniem stanu epidemicznego i odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej - vide Zarządzenie z dnia 25 marca br. nr VAI-22/20 - z wyjątkiem poniższego, które wchodzi w życie od poniedziałku 20 kwietnia br.: a. przywracamy w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową - 1 osoba na 15 m2; b. w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni przestrzeni kościoła. Troska o przestrzeganie wymienionych norm sanitarnych spoczywa na proboszczu / administratorze parafii.

2. Przypominam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Prośmy wspólnie o ustanie pandemii. Rozmodlona rodzina - razem uczestnicząca w transmitowanej Mszy św. lub nabożeństwie - staje domowym Kościołem, podstawowym ogniwem w rodzinie Kościoła.

3. Zarządzenie to należy umieścić w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii (startowej/powitalnej).

Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki Katowice, 17 kwietnia 2020 r. VA I - 26/20

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Całość

Podsumowanie:
 • Do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku w Mszy Św. niedzielnej i uroczystościach.
 • Msze Św. i Triduum Paschalne oraz nabożeństwa są sprawowane bez udziału wiernych.
 • Kościoły są otwarte w ciągu dnia do indywidualnej adoracji.
 • Modlimy się wspólnie w domach, a o 20:30 codziennie odbywa się modlitwa różańcowa w intencji ustania zarazy.
 • Nie ma możliwości spowiedzi przez media elektroniczne. Spowiedź indywidualna w zwyczajnej formie tylko po umówieniu się. W razie potrzeby należy wzbudzić żal doskonały i postanowić przystąpienie do spowiedzi sakramentalnej po ustaniu zagrożenia.
 • Zawieszony jest obowiązek "Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą". Nalezy korzystać z Komunii duchowej po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.
 • Wielki Tydzień: celebracje będą transmitowane w mediach elektronicznych o typowych godzinach. Nie będzie Bożego Grobu ani adoracji Krzyża. Nie będzie święcenia pokarmów.
 • Pogrzeby: w dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny (maks. 5 osób, pracownicy zakładu pogrzebowego i ksiądz nie wliczają sie do tej liczby).
 • Pierwsza Komunia św: zob treść w całości zarzadzenia

Do odwołania nie będzie żadnych nabożeństw i spotkań w salce katechetycznej. Pozostańmy w domach - nie ma grzechu. Módlmy się w rodzinach o ustanie pandemii koronawirusa, również za tych, którzy zachorowali, za personel medyczny i wszystkie zaangażowane służby, zaś zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Trzeba być roztropnym, ale nie ulegajmy lękowi. Miejmy ufność w Panu Bogu. Jest to dla nas wielkie doświadczenie nie tylko życia, ale także wiary.
ks. Proboszcz.

Numer konta Parafii

28 1050 1634 1000 0091 3082 8974
Z galerii zdjęć:
kościół św. Mikołaja w Borowej Wsi

Zachęcamy do lektury życiorysu prawdziwego świętego Mikołaja biskupa oraz św. Ojca Pio, którego relikwie znajdują się w naszym kosciele. W każdy drugi piątek miesiąca odbywa się nabożeństwo ku Jego czci.
Każdego 2. dnia miesiąca modlimy się razem z bł. Janem Pawłem II, czcząc Jego relikwie.


Podstawowe informacje o Parafii:

Proboszcz: ks. Krzysztof Grabiec

Ulice należące do parafii: Borowa, Ciasna, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Dąbrowa, Gliwicka od numeru 262, Gołębia, Kukułcza, Malinowa, Oświęcimska, Piaskowa, Piwna, Pogodna, Polna, Równoległa, Strażacka, Stokrotek, Ziołowa.

Liczba mieszkańców: ok. 2000

Odpust: niedziela po 5 grudnia

Wieczna adoracja: 27 VI

Instytucje charytatywne: Ośrodek dla Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże", ul. Gliwicka 366, tel./fax 0-32/226 13 91; 226 13 01

Inne kościoły i kaplice: kaplica Miłosierdzia Bożego w Ośrodku dla Niepełnosprawnych

Poprzedni proboszczowie:
ks. Wiktor Bendkowski, lokalista 1942-1943
ks. Jan Hajda, lokalista 1943
ks. Paweł Lubos, lokalista 1943-1945
ks. Brunon Tomala, lokalista 1945-1946
ks. Robert Gajda, lokalista 1946-1952
ks. Reginald Knauer, kuratus 1952-1954
ks. Walter Gajda, kuratus 1954-1955
ks. kan. Gwidon Bec, kuratus 1955-1957, administrator 1957-1966, proboszcz 1966-1985
ks. Bronisław Paprotny 1985-1998
W 1952 roku w parafii pełnił posługę sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
W latach 2001-2008 w parafii pełnił posługę ks. dr Tomasz Kusz

Kapłani pochodzący z parafii:
ks. Jan Machulec (przed 1939r),
ks. Rajmund Machulec (1961r.),
ks. Jan Kałuża SChr (1971r.),
ks. Bogusław Loska SDS (1989r.)

Kapłan pochowany na terenie parafii:
ks. dr Robert Gajda +1952

:: na skróty...

:: statystyka

Licznik
gości
od 16.12.03

Uwaga: Ta witryna, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat
do góry
Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji "Opoka"
do góry